Ortopedia

Obejmuje ortopedię i traumatologię w tym: leczenie chirurgiczne i zachowawcze urazów narządu ruchu, złamań, zwichnięć, uszkodzeń więzadeł oraz terapię chorób zwyrodnieniowych stawów.
Wykonujemy stabilizację stawu kolanowego u zwierząt z przerwanym lub częściowo uszkodzonym więzadłem krzyżowym przednim metodą TTA RAPID, CWO oraz metodą szwu bocznego.
W leczeniu chirurgicznym załamań wykorzystujemy różne implanty, od gwoździ Kirschnera po płyty blokowane.
Wykonujemy także badanie RTG w kierunku dysplazji stawów biodrowych i łokciowych oraz OCD stawów ramiennych wraz z wpisem do rodowodu.

Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego