Tadeusz Kiejkowski

Tadeusz Kiejkowski

Lekarz weterynarii.

Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w 1965r.
W 1978r. uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych w dziedzinie rozrodu zwierząt.
W latach 1998 – 2002r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Inowrocławiu.
Ciągle aktywny zawodowo, zajmuje się rozrodem bydła.