Łukasz Kiejkowski

Łukasz Kiejkowski

Lekarz weterynarii.

Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w 2004r.
W 2008r. ukończył studia specjalizacyjne z chorób przeżuwaczy, uzyskując tytuł specjalisty.
W 2011r. ukończył studia specjalizacyjne z rozrodu zwierząt, uzyskując tytuł specjalisty.
W Przychodni zajmuje się chirurgią i rozrodem.
Dodatkowo, zajmuje się w terenie leczeniem zwierząt gospodarskich, zajmując się głównie wielkostadnym rozrodem bydła.