Krzysztof Kozłowski

Krzysztof Kozłowski

Lekarz weterynarii.

Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie w 2014r.
W trakcie studiów specjalizacyjnych z chirurgii weterynaryjnej.
Pracuje zarówno w Przychodni, jak i w terenie.