Anestezjologia

Mamy możliwość przeprowadzania zabiegów w znieczuleniu wziewnym izofluranem.  Jest to bardzo bezpieczna metoda, zwłaszcza u starszych pacjentów i gryzoni.
Podczas znieczulenia kontrolujemy parametry życiowe operowanych zwierząt za pomocą monitora pacjenta.
Nie każdy pacjent wymaga  intubacji i znieczulenia wziewnego, w tym wypadku leki do znieczulenia podawane są drogą dożylną.